Groene daken

Met planten of vetkruid op het dak uw huis of schuur helpt u wateroverlast in uw dorp of stad te beperken. Bovendien draagt meer groen in uw buurt bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Let op: niet elk dak is hiervoor geschikt.

Een aantal gemeenten en waterschappen geeft subsidie aan burgers die een sedumdak (met vetkruid) of daktuin willen aanleggen. Dat heeft alles te maken met de toenemende wateroverlast waarmee Nederland te maken heeft, onder invloed van klimaatverandering. Riolen kunnen de aanhoudende hoosbuien niet altijd aan.

Groene daken helpen dat hemelwater op te vangen: de substraatlaag en de plantenwortels houden het water vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag opgevangen wordt door tuinen, parken én groene daken, hoe minder riolen overbelast zullen raken.

Daarnaast hebben de planten op het dak een isolerende functie; temperatuurschommelingen worden minder. Daarnaast werkt een groendak als geluidsisolatie.

We adviseren u graag over een groen dak!