Polygum Partner

Koerts Dakwerken is selectief in het kiezen van partners en gaat alleen voor de beste materialen.

Koerts dakwerken is Polygum Erkenningshouder

De erkenningshouders zijn een exclusieve groep dakdekkers die zijn geselecteerd op basis van criteria zoals financiële slagkracht, theoretische en praktische vakkennis en kunde van het bedrijf.

  • Al ons personeel heeft ervaring en is getraind op het verwerken van Polygum. Onze dakdekkers zijn opgeleid in de ATAB dakschool. (ATAB is het Competentiecentrum en de Europese hoofdzetel binnen de Internationale IKO groep.)
  • De Polygum erkenningscommissie waakt er continu en stevig over dat wij de kwaliteitsmissie respecteren, en onze bijdrage hieraan leveren.
  • Systematisch worden externe controles op ons uitgevoerd, naast de jaarlijkse procedure van herbevestiging van het Polygum erkenningshouderschap.
  • Doordat wij erkenninghouder zijn kunnen wij u standaard een extra ALL in verzekerde garantie aanbieden.