Voorkom dat u van een plat dak valt met valbeveiliging

Zonder een goed veiligheidssysteem is het risico op vallen groot bij werkzaamheden op platte daken. De zone kleiner dan vier meter vanuit de dakrand wordt
algemeen als onveilig aangemerkt. desondanks moeten platte daken regelmatig worden betreden. Voor inspectie en onderhoud van het dak of van
installaties als schoorstenen, schotelantennes, zonnepanelen en gevelreinigingsinstallaties.

Het is wettelijk verplicht om maatregelen te treffen bij het werken op hoogte (hoger dan 2.5 meter). De regels voor werken op hoogte zijn sinds juli 2006 van kracht. En zijn van toepassing op iedereen die werkzaamheden plant, uitvoert, controleert en opdrachten verstrekt. Ze zijn van toepassing op werkgevers en werknemers, maar ook bijvoorbeeld op gebouw eigenaren.

Koerts Dakwerken

Koerts Dakwerken biedt u een goede valbeveiliging van REZ:

REZ : https://www.rezdakveiligheid.nl/