Polygum Carrara

Polygum Carrara is een witte reflecterende ECO bitumen dakbaan, met een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot en vermindert de ecologische voetafdruk.

Polygum heeft een bewezen levensduurverwachting van meer dan 30 jaar. De duurzaamheid wordt uitvoerig beschreven en gedocumenteerd aan de hand van referentieprojecten,
beschreven in de studie van BDA opdracht nr 08-B-0035.*

* Studie BDA: lange duur gedrag van Polygum daken in de praktijk. Polygum Carrara is een ECO bitumen dakmembraan welke voor een substantieel aandeel samengesteld is uit een mix van gerecycleerde grondstoffen, waaronder geregenereerd bitumen van oude dakbedekking en productierestanten, polyesters en polymeren.

De minerale afwerking is gecoat met anataas Titaniumdioxide (TiO2). Onder invloed van UV- licht werkt het als een katalysator en zet het stikstofoxiden (Nox) en zwaveloxiden
(SOx), welke de verzuring van het milieu in de hand werken en het broeikaseffect mee veroorzaken, om in onschadelijke en milieu-neutrale stoffen. Dit resulteert in een bijdrage tot de
reductie van secundair fijn stof in de lucht.

De productie van Polygum Carrara gebeurt met 100% groene stroom.

Download hier de brochure van Polygum Carrara

Koerts dakwerken is Polygum Erkenningshouder

De erkenningshouders zijn een exclusieve groep dakdekkers die werden geselecteerd op basis van criteria zoals financiële slagkracht, theoretische en praktische vakkennis en kunde van het bedrijf.

  • Al ons peroneel heeft ervaring en is getraind op het verwerken van Polygum, er worden opleidingen gegeven in de ATAB dakschool. (ATAB is het Competentiecentrum en de Europese hoofdzetel binnen de Internationale IKO groep.)
  • De Polygum erkenningscommissie waakt er continu en stevig over dat wij de kwaliteitsmissie respecteren, en meer nog onze bijdrage ertoe doen.
  • Systematisch worden externe controles op ons uitgevoerd, evenals de jaarlijkse procedure van herbevestiging van het Polygum erkenningshouderschap.
  • Doordat wij erkenninghouder zijn kunnen wij, naast het aanbieden en verwerken van Polygum ook standaard een extra ALL in verzekerde garantie aanbieden.